Orari

ORarar tjt dhe kjooo

Telefon

1203421030131

Adresa

Rruga nacionale Tiranë-Elbasan, Tiranë 1000, Albania